מכרזים

מכרז 01/20 מכרז זוטא מס' 01/2020 לביצוע שירותי הובלת נפטרים וטהרתם לפרטים לחץ כאן

מכרז מס' 1/20 הזמנה להגשת הצעות לביצוע הובלת נפטרים וטהרת נפטרים לחץ כאן

נוסח ערבות מכרז 1/2020 להובלת נפטרים לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 2/2020 הודעה מתוקנת לביצוע עבודות בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה – לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 2/2020 לביצוע עבודות בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה – לחץ כאן

דילוג לתוכן