הנחיות למשפחת הנפטר

א. פטירה בבית:

1. להזמין רופא הביתה לשם קביעת המוות, והוצאת תעודה פטירה.

2. יש לפנות למשרד הבריאות עם תעודת הפטירה, ובמקרה שקיים חשד למוות לא טבעי יש להצטייד בנוסף באישור מהמשטרה לשם קבלת רשיון קבורה.

3. יש לפנות לחברה קדישא עם רשיון הקבורה ממשרד הבריאות לתיאום מועד ההלוויה.

ב. פטירה בבית חולים:

1. יש זכות למשפחת הנפטר להתנגד לניתוח שלאחר המוות.

2. יש להכין תעודת זהות של הנפטר לשם קבלת תעודת פטירה במקרה של  פטירה בעקבות תאונה וכדומה ויש להצטייד באישור המשטרה.

3. יש לפנות למשרד הבריאות להוצאת רשיון קבורה.

4. יש לפנות לחברה קדישא עם רשיון הקבורה לתיאום מועד ההלוויה.

2. שירותי קבורה הניתנים ללא תשלום:

1. אחוזת קבר (בחלקות הרגילות).

2. רחיצת המת.

3. תכריכין רגילים.

4. כריית הקבר וכיסוי הקבר.

5. מרצפות לבניין הקבר.

6. לוחית עם שם הנפטר.

7. השתתפות חזן .

8. העברת הנפטר מבתי חולים: אסף הרופא, שמואל הרופא, וקפלן.

3. שירותי הקבורה שחברה קדישא רשאית לגבות בעדם תשלום:

1. קבורה בבית העלמין שהוגדר "בית עלמין סגור" (בי"ע ישן).

2. קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות".

3. אחוזת קבר בחיים.

4. העברת הנפטר ממקום שמחוץ לתחום טיפולה של חברה קדישא.

5. סטייה ממסלול הלוויה הישיר על פי בקשה מפורשת.

6. תכריכין מיוחדים לפי דרישת המשפחה.

התחל שיחה
1
Scan the code
שלום,
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן