קבלת קהל:

לרישום נישואין: א ה בין השעות: 09:00-12:00 בתאום מראש .
אחר הצהריים בימים א' ו – ג' : 16:00-18:00 בתאום מראש בלבד.
מזכירות: א ה בין השעות: 08:00-12:00                                

לפתיחת תיק נשואין:

בני הזוג נדרשים להופיע יחד בעת הרישום  3 חודשים לפני מועד הנישואין ולפחות 45 ימים לפני מועד הנישואין . על כל אחד מבני הזוג להביא המסמכים שיפורטו להלן,

1. תעודת זהות (כולל ספח).
 
2. תעודות זהות של ההורים (כולל ספח).
 
3. תעודת נישואין  של ההורים, במידה וההורים גרושים תעודת גירושין של ההורים + מעשה בית דין לגרושין .

4. 1 תמונת פספורט לכל אחד מבני הזוג .

5. 2 עדים/ות  (שאינם קרובים).

6. תשלום אגרה.

7. אישור יהדות מבית הדין הרבני  לעולים משנת 1989.

גרוש או גרושה ימציאו:

8. תעודת גרושין מקורית (כולל עדכון בתעודת זהות) הכולל מעשה בית דין, תעודת זהות מעודכנת כגרוש/ה וגרושה רשאית להינשא לאחר 92 ימים מיום גרושיה ועל החתן   להצהיר
בפני רשם הנישואין  עם 2 עדים שאינו כהן.
9. כל מסמך מחו"ל מצריך אישור של הרבנות הראשית לישראל .
10. אלמן או אלמנה ימציאו:

תעודת פטירה מקורית (כולל עדכון בתעודת זהות), תעודת פטירה מחו"ל מצריך אישור בית דין רבני.

בעת הליך רישום נישואין יונחה הזוג בפרטים נוספים כפי שידרש.

אישורים נוספים ו/או הליכים נוספים:

א. על פי החלטת רב רושם נישואין.

ב. במקרים הבאים: גר, נישואי כלה  מעוברת, שוהים בחו"ל, תייר, נישואים אזרחיים יופנה הפונה לבית הדין למתן פסק דין ו/או    אישור רלוונטי.

ג. במקרים הבאים: נישואין מתחת לגיל 18 מחייבים חתימת הורים בפני רושם הנישואין, נישואין מתחת לגיל 17   מחייבים פסק דין (היתר נישואין) מבית משפט מחוזי, בן/בת מאומצים יציגו תעודת אימוץ מקורית מבית משפט מחוזי.

כל האישורים הנדרשים שיוצגו בפני רושם הנישואין יהיו אישורים מקוריים בלבד.

הסבר:

אתוקף תיק נשואין ותעודת רווקות הוא ל – 3 חודשים בלבד במקרה שפג תוקף התעודה יש לחדשה בלשכת הרבנות .

ב) עדים: שני עדים/ות , שאין להם קרבה משפחתית לבני הזוג, ושאין ביניהם כל קרבה משפחתית, עדים אשר מכירים את בן הזוג ו/או בת הזוג שנים רבות ואשר יכולים להעיד על מעמדם האישי: רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה,

העדים צריכים להיות , דוברי עברית, על העדים להצטייד בתעודת זהות מלאה ועדכנית כולל הספח.הליך העדות הוא הליך הלכתי: העדות תמסר בפני הרב רושם נישואין , הרבנים על פי שיקול דעתם ההלכתית המוקנה להם מכוח החוק רשאים להפנות את בן הזוג ו/או בת הזוג לבירור בפני בית הדין לפי שיקול דעתם. במידה ובן/בת הזוג: גרוש/ה, חלוצה, גיורת תגבה עדות שבן הזוג אינו כהן.

ג)) תשלום אגרה:

  • התעריף נקבע ע"י משרד הדתות ומתעדכן מעת לעת.
  • התעריף מורכב מ – 

א. עריכת חופה (ע"י רב מטעם מועצה דתית רמלה)        ב. פרסום בעתונות – תפוצה ארצית.

                 בשטח שיפוט בעיר רמלה, הסעת רב מחוץ                 ג. 3 אישורים על רישום נישואין.

                 לשטח שיפוט העיר רמלה – ע"ח בני הזוג,                  ד. הדרכת כלה וחתן.

                 רב הנדרש ע"י בני הזוג ראה הסבר בהמשך.               ה. שירות – מנהלה, אימות מסמכים, גביית עדות.

הנחה בסך 40% בפתיחת תיק נשואין תינתן בצרוף מסמכים מתאימים במקרים הבאים:

א) בן ישיבה או סטודנט הלומד לקראת תואר                 ג.   חייל/ת בשירות סדיר או שרות לאומי.

                 סטודנט/ית (עד גיל 30) הלומדים במוסד   המוכר ע"י המועצה להשכלה        ד.   תלמיד/ת תיכון.

                 גבוהה (רשימת מוסדות מוצגת ע"ג לוח המודעות)   ה. נכה מ – 50% נכות.

ב.    עולה חדש, שנה ראשונה לעלייתו.                 ו.  מקרה סעד – באישור המחלקה לשרותים

                                                                                                     חברתיים.

את תשלום האגרה יש להסדיר עד לאחר גמר טיפול בתיק הנשואין וטרם הנישואין, ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי או העברה בנקאית . זוג אשר החליט לבטל או לדחות נישואיו מעל 3 חודשים יודיע בכתב מיידית למחלקת הנישואין אודות החלטתו, במקרה זה יוחזר סכום האגרה בקיזוז עלות פתיחת תיק על-פי חוק (מוצג על גבי לוח המודעות), במקרה של דחיה מעל 3 חודשים כל הליך הרישום מתבצע מחדש.

ה) הדרכת כלות וחתנים: בתום הרישום, תופנה הכלה אל הרבנית – מדריכת הכלות על מנת שתקבל הדרכה ומועד לנישואין המבוקש, החתן יופנה לרב-מדריך חתנים.

ו) מועד ומיקום החופה והקידושין: קביעת תאריך הנישואין יעשה בתיאום עם מדריכת הכלות, אין הרבנות המקומית מחוייבת לתאריך שנקבע ע"י בני הזוג אשר לא אושר ע"י הרבנית, החופה תתקיים רק במקום שברשותו תעודת כשרות המאושרת ע"י הרבנות המקומית ובמקום אין חילול שבת, חופה לא תתקיים במוצאי שבת וחג, כמו כן בימי "ספירת העומר" וימי "בין המיצרים" אין עורכים חופות, מועדים מדוייקים לימים אלו מפורסמים בלוח המודעות, ובתחילת שנה נמסרים לאולמות המקומיים.

ז) רב עורך חופה:

בני הזוג רשאים לבחור רב אשר מופיע ברשימת הרבנים המורשים לערוך חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל , רב עורך החופה יאשר במכתב רשמי (לוגו הרבנות המקומית / איזורית) את הסכמתו לערוך חופה זו במקום ובמועד אשר נקבע. באחריותו לקבל את המסמכים הרלוונטיים מהרבנות רמלה ולהחזירם מיד לאחר החופה. התקשרות עם רב אשר נבחר ע"י הזוג ואשר אושר ע"י הרבנות המקומית היא אישית ואין לרבנות המקומית אחריות כל שהיא כלפי אותו רב. במידה ואין בני הזוג מבקשים רב, שרות זה ינתן ע"י אחד הרבנים המקומיים אשר ישובץ ע"י מחלקת הנשואין, במידה והחופה מתקיימת מחוץ לתחום שיפוט העיר רמלה באחריות בני הזוג להסיע את הרב הלוך ושוב.

ח) תעודות נשואין:

בני זוג הנישאים יכולים לקבל תעודות אלו עד חודש לאחר שנישאו בכפוף למילוי כל התנאים ההילכתיים    והמנהליים הנדרשים והשבת העתק הכתובה  , טופס מסדר חופה וקידושין ואישור טבילה חתום ע"י הבלנית  למשרדי הרבנות.

בברכת מזל טוב ונישואין מאושרים
התחל שיחה
1
Scan the code
שלום,
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן