מקווה רמת דן

כתובת: גרשון שץ 4 רמלה
טלפון: 08-8540158
שם הבלנית : מטודי עליזה
מקווה מונגש לנכות

משמש גם כמקווה תורן

בחורף : משעה: 21:00 עד שעה: 23:00
בקיץ : משעה 22:00 עד שעה: 24:00
טלפון: 08-8540158
שם הבלנית : מזל שוסטר

דילוג לתוכן