מבנה ארגוני תפקידים ותחומי אחריות

יחידות המועצה הדתית ושמות בעלי התפקידים

הנהלת המועצה הדתית

א.    ממונה המועצה הדתית – סמי ישראל

ב.    ממונה המועצה הדתית  – תנעמי שלמה

רבנים ראשיים:

1.    הרה"ג יחיאל אבוחצירא שליט"א – רב עיר .

רבני שכונות:

1.     הרב כהן יוסף – ממונה על פעילויות תרבות תורניות .

2.     הרב אסולין דוד – ממונה על מחלקת הכשרות .

3.     הרב כהן אברהם – ממונה על נושא מקוואות .

מינהלה ומזכירות:

1.      מנהל ענף וממונה על העמדת מידע לרשות הציבור – אלישע שמואל .

2.      מזכירה

3.      שליח המועצה.

מחלקת נישואין:

רושמי נישואין – הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א – רב העיר.

הרב שטיבל מרדכי – מנהל מחלקת נישואין .

עורכי רישום נישואין – הרב חיים שטיבל.

הרב אברהם כהן – רב שכונה.

הרב גטהון זוהר

אחראית מנהלתית על רישום נישואין – סימנטוב שמחה .

מזכירה – תאום ומידע.

מחלקת כשרות:

ממונה על כשרות – הרב דוד אסולין, רב שכונה.

אחראי מנהלתית על רישום וגביה – מזכירה .

מחלקת ערובין:

אחראי לאחזקת תחום עירוב – וקנין מרדכי .

מחלקת מקוואות :

ברמלה 6 מקוואות נשים

1. מקווה מוצקין – שם הבלנית – מרציאנו חיה
2. מקווה וילנא    – שם הבלנית – נור יוסף גילה
3. מקווה קרית מנחם –שם הבלנית – מורדכיוב חנה
4. מקווה באר מרים – שם הבלנית – יעקובוב מירה .
5. מקווה קרית האומנים – שם הבלנית –
6. מקווה רמת דן – שם הבלנית – ביטון דבורה, נגיש לנכות

1 מקווה גברים – מקוה וילנא – בלן : יוסף רזיאל.

אחראי על תחזוקת מקואות – וקנין מרדכי .

מחלקת חברה קדישא:

מנהל חברה קדישא – דיין גבריאל .

ברמלה 2 בתי עלמין – 1. בית עלמין ישן ( הכולל בי"ע צבאי).

2. בית עלמין חדש .

דרכי ההתקשרות:

1. כתובת המועצה הדתית: רח' גולומב 25 ת.ד. 36 מיקוד 72100 טל': 08-9225360

פקס : 9229272 – 08

המועצה הדתית פעילותה ותחומי אחריותה

המועצה הדתית הינה גוף סטטורי עצמאי על פי חוק ומנוהלת באופן עצמאי בתחום אחריותה מתן שרותי דת .

תקציב המועצה הדתית מקורו מ – 3 גורמים :

א.    הכנסות עצמיות .

ב.    משרד הדתות  .

ג.    רשות מקומית  .

המועצה הדתית פועלת מכח חוק שרותי הדת היהודיים, התשל"א – 1971 . אשר בתחום אחריותה הנושאים הבאים:

א.    ניהול ורישום נישואי יהודים .

ב.    ניהול ופיקוח כשרות .

ג.    טהרת המשפחה, מקוואות .

ד.    עירובין .

ה.    שירותי קבורה, תחזוקה ופתוח בתי עלמין .

ו.     ניהול חיי הדת ושמירת צביון יהודי על פי החוק .

ז.    מוקד לפניות הציבור בשאלות הלכתיות, מתן שעורי תורה וארגון פעילות תורנית .

ח.    סיוע בהקמת מבני דת : בתי כנסת ומקוואות .

ט.   השתתפות בארועים צבוריים תורניים .

דילוג לתוכן